Nabídka pracovního místa

ŘEDITELKA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKR FM
vypisuje konkurzní řízení na místo učitele 1. st. ZŠ  nebo speciálního pedagoga

Učitel/ka 1. stupně
Základní škola Vendryně 236, okr FM
Místo výkonu práce: Vendryně
Pracovní poměr: doba určitá
Platové zařazení: 12. třída
Požadované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu pro 1. stupeň
Jiné požadavky/poznámky: Znalost anglického jazyka, hra na hudební nástroj, matematika prof. Hejného, předložení profesního portfolia vítány.


Speciální pedagog

Základní škola Vendryně 236, okr FM
Místo výkonu práce: Vendryně
Pracovní poměr: doba určitá
Platové zařazení: 12. třída
Požadované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Speciální pedagogika.


Předpokládaný nástup: 26. 8. 2019
Přihlášku zašlete do: 30. 5. 2019
na adresu: ZŠ VENDRYNĚ 236, OKR. FM

tel.: 558 554 311; e-mail: bura@zsvendryne.cz

Bohuslava Burá, Mgr


VIZE ŠKOLY

Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní obyvatelé obce ji budou pravidelně navštěvovat a podporovat.

Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit.

Důraz při získávání základního vzdělání klademe především na rozvoj čtenářské gramotnosti jako prostředku celoživotního učení, výuce cizích jazyků a matematické gramotnosti. Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, budou mít touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k přírodě. Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí života školy.

Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí ke zlepšení školy. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou.