Hlavní strana / Ze života školy
22.5.2019

Škola v přírodě chata Karolinka - Bzové 2019

V letošním školním roce jsme opět uskutečnily školu v přírodě. Tentokrát jsme si vybraly malebný kraj Velkých Karlovic.

Školu v přírodě absolvovaly téměř všechny děti obou třetích i čtvrtých tříd.

Každý den byl motivovaný příběhem Robinsona. Tak jak on jako ztroskotanec poznával svůj ostrov, tak i my jsme zkoumali naše okolí.  Navštívili jsme Velké Karlovice, sklárnu v Karolince, celodenní výlet na Soláň a okolí naučné stezky. Jako

Robinsoni jsme hráli spoustu her.

Nechyběla ani chvíle osobního volna, kdy si kluci zahráli fotbálek, k dispozici bylo i nové workoutové hřiště. Jídelníček byl bohatý, každý si přišel na své a poslední večer byl korunován oblíbenou diskotékou, kde jsme shlédli i zajímavé domorodé tance.

Děkujeme všem vychovatelkám, paní zdravotnici Pavle Kawulokové, Věře Gráfové a všem zúčastněným za příjemně strávený týden.

paní učitelky 3. a 4. tříd