Hlavní strana / Ze života školy
10.4.2019

Keramické dílny

 
Od měsíce března se v rámci projektu "Podpora vzdělávaní II" na naší škole začaly organizovat projektové dny, konkrétně se jedná o keramické dílny. Těchto čtyřhodinových projektových dnů se postupně zúčastní všechny třídy. Lekce vedou učitelé výtvarné výchovy spolu s Mgr. Janem Bockem.
Keramická dílna je vždy zahájená obecnou přednáškou o keramice, poté následuje praktická ukázka úpravy a zpracování hlíny. Následně žáci tvoří vlastní výrobky, buď dle vlastního nápadu nebo dle předlohy. V průběhu dílny žáci také mají možnost jednotlivě zkoušet práci na hrnčířském kruhu.
Lekce mají u žáků kladný ohlas a výsledkem jsou práce žáků s vlastní invencí a výrobky, které vznikly na hrnčířském kruhu.

Olga Humpolcová

Keramické dílny