Hlavní strana / Ze života školy
24.5.2019

Exkurze ve Steeltecu

 

Dne 16. 5. 2019 se žáci 8. třídy ZŠ Vendryně zúčastnili exkurze ve Steeltecu (bývalá Gardena).Exkurze se uskutečnila v rámci projektu MAP II v ORP Třinec. Překvapením pro nás byla perfektní organizace celé akce, žádné časové prostoje apod.

Na bráně Třineckých železáren jsme si vyzvedli helmy a brýle, poté jsme se přemístili do areálu Steeltecu, kde nám práci firmy přiblížil jednatel firmy Ing. Jakub Trojek. Nechyběla krátká prezentace firmy, ze které jsme měli možnost pochopit, co firma vyrábí, v jakém objemu, jakých dosahuje výsledků na trhu práce apod. Následně jsme byli rozděleni do 4 družstev a návštěva provozu mohla začít. Měli jsme možnost navštívit svařovnu a brusírnu, lakovnu, lisovnu, nástrojárnu a další provozy. Zajímavý byl 3D měřicí přístroj, který už několik let využívají. Líbilo se mi, že jsme se mohli kdykoliv na cokoliv zeptat našeho průvodce, pracovníci nám i někdy ve zkratce popsali, co právě dělají a ukázali nám výsledný produkt.

Návštěva Steeltecu rozhodně nebyla ztráta času. Za důležité považuju, že žáci  mohli vidět, co to obnáší pracovat v továrně. Myslím, že si i uvědomili, že roboti a stroje se hodně podílejí na výrobě, ale je třeba taky lidí, kteří je dokážou obsluhovat, kontrolovat a v případě nutnosti i opravit. 

Mgr. Jiří Krhut