Hlavní strana / Ze života školy
1.10.2019

Humanitární den II. stupně

Dne 26. září 2019 proběhlo na naší škole Humanitární cvičení. První vyučovací hodinu třídní učitelé seznamovali děti s požárními směrnicemi, základy zdravovědy a pravidly bezpečnosti na našich silnicích. 

2. - 6. hodina byla pojata sportovně. Deváťáci (pod dohledem tělocvikářů) si připravili stanoviště, na kterých děti plnily nejrůznější fyzicky náročné činnosti. Zvlášť oblíbenou disciplínou byla chůze na chůdách, slalom na koloběžce, sáňkování na mokré trávě nebo střelba ze vzduchovky. Není od věci zmínit, že žáci byli rozděleni do skupin a průběžně absolvovali všechny disciplíny. 

Sportovní klání se opravdu vydařilo. Počasí nám přálo, děti byly plné radosti, že nemusí namáhat "mozkové závity?, deváťáci přistupovali k věci s ochotou a trpělivostí a my učitelé jsme byli rádi za to, že ta naše mladší generace dělala ten den něco  pro své zdraví. A o to nám v prvé řadě šlo. 

Mgr. Marcela Michalková a kolektiv