Hlavní strana / Ze života školy
26.11.2018

Exkurze - U6

Fyzika a všeobecně technické předměty patří mezi žáky k obávaným předmětům. Žáci šesté třídy se v rámci výuky poprvé setkávají s předmětem fyzika a aby se tohoto předmětu nebáli, zajeli jsme 13. listopadu na exkurzi do Malého Světa techniky U6 v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

Žáci měli možnost si všechno vyzkoušet - různé kladky, páky, tkalcovské stroje, na trenažérech si zajezdit autem, na motorce, prohlédnout si ponorku, vyzkoušet si pohon strojů vlastní energií a spoustu dalších. Doufám, že se všem návštěva líbila a možná v nich probudila zájem o technické předměty.


26.11.2018

Návštěva interaktivní učebny

Dne 22.11.  žáci 9.B navštívili interaktivní učebnu biologie třineckého DDM. Tato učebna je nově zřízená a je vybavena modely, které slouží k nácviku první pomoci.   Po příchodu se nás ujal pan David Peprník, který pracuje jako záchranář. Nejdříve nás seznámil s prací záchranářů a poté se už žáci věnovali tématu  resuscitace. Na dostupných modelech si všichni vyzkoušeli resuscitaci novorozence, dítěte i dospělého člověka. 

26.11.2018

Přespání ve škole

Dne 16.11. proběhlo na naší škole tradiční "PŘESPÁNÍ". Letos se sešla rovna stovka dětí, které se nejdříve rozdělily do skupin a plnily různé úkoly. V další části večera si deváťáci připravili pro své spolužáky stezku odvahy a diskotéku v tělocvičně.

11.11.2018

Český den s českými vlajkami

Žáci naší školy přispěli vyvěšením 421 vlajek k vytvoření celorepublikového rekordu.Ten vyhlásila Agentura rekordů a kuriozit Pelhřimov. U příležitosti 100. výročí založení Československa, tedy 28. října 2018, bylo zaregistrováno a vyvěšeno  225 191 vlajek.
Děkujeme všem žákům naší školy.


2.11.2018

Divadelní představení

Jsme malý národ s velkou historií - vystoupení žáků školy u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.
 
Ve dnech 25. a 26. 10. 2018 se v sále Čítárny uskutečnilo vystoupení žáků školy u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Nádherné představení, jehož vysokou úroveň ocenil nejenom pan starosta, ale i většina přihlížejících, mapovalo stěžejní momenty založení samostatného státu a připomnělo také významné osobnosti a stavby našeho národa.

10.10.2018

Poděkování


9.10.2018

Záchranná stanice Bartošovice na Moravě

V pondělí 1.října jsme s dětmi ze 3.tříd vyrazili na exkurzi do Záchranné stanice Bartošovice.

Toto zařízení slouží od roku 1983 jako nemocnice pro divoká zvířata a bylo vůbec prvním zařízením tohoto charakteru ve střední Evropě.

Intenzivně se také zabývá ekologickou výchovou a osvětou, v areálu záchranné vybudovali a v květnu 2014 uvedli do provozu nové návštěvnické středisko-Dům přírody Poodří. Dále se zabývá vybranými druhy kriticky či silně ohrožených živočichů. Nejznámějším projektem stanice je "Návrat orla skalního do České republiky".

Děti měly možnost vidět mnoho zvířat, o které v ZS pečují, dozvěděly se velké množství informací o zvířatech, o lese, krmení, chování zvířat.

Exkurze se všem moc líbila, byla velmi poutavá a zajímavá.


3.10.2018

Náš úspěch ve 43. ročníku BESKYDSKÉHO AZIMUTU MLÁDEŽE

V letošním roce v září jsme se účastnili, jako už tradičně, orientačního běhu v Třinci. Tento závod byl pro nás úspěšný v kategorii škol s počtem žáků nad 150, kde jsme získali 1. místo. Počasí nám přálo a tak děti do toho závodu daly vše co mohly. Nejúspěšnější z nich byli hlavně prvňáčci, kteří obsadili jedny z prvních míst ve své kategorii. Moc gratulujeme těm, kteří si vybojovali pohár a byli slavnostně vyhlášeni  před ostatními nejlepšími běžci v Třinci. Jsou to :
Michalka Svobodová - 1. místo
Eliáš Gorný               -  3. místo
Matěj Dembický        -  4. místo
Táňa Sikorová           -  2. místo
 
Dětem se moc líbí tato soutěž a už se těší na další ročníky a my s nimi. 
                                                                                                                  

1.10.2018

Projektový den - Vznik samostatného Československa

Ve čtvrtek 27. září si učitelé pro žáky druhého stupně připravili projektový den na téma "Vznik samostatného Československa", jehož stoleté výročí si připomeneme 28. října letošního roku.

Cílem projektového dne, jak již jeho název napovídá, bylo vyhledávání a zpracování informací ve formě plakátů ohledně událostí v roce 1918. Žáci si např. našli informace o prvním prezidentovi Československé republiky T. G. Masarykovi, seznámili se s dalšími významnými osobnostmi první republiky, s vývojem české vlajky, vyhledali si slova československé hymny nebo údaje o spisovatelích tehdejší doby. Kromě toho také žáci měli za úkol vytvořit vlastní definici pojmu "státní svátek" a seznam svátků, které znají a porovnat jej se skutečností.

Druhým, neméně důležitým cílem bylo vzájemné poznávání a spolupráce žáků ve věkově nesourodé skupině, protože hned ráno se žáci rozdělili do devíti skupin namíchaných od 6. do 9. třídy, ve kterých plnili jednotlivé úkoly projektového dne.

A aby si děti trochu od vyhledávání odpočinuly, byly pro ně připraveny dvě dílny. V první dílně se formou prezentace seznámily s českým písničkářem a hercem Karlem Hašlerem a zazpívaly si jeho píseň "Ta naše písnička česká". V druhé dílně si vyzkoušely základní kroky tance charleston.

Celé příjemně strávené čtvrteční dopoledne jsme zakončili v tělocvičně. Nejdříve jsme si ještě poslechli prezentaci o československých legionářích a legiovlaku, kterou si připravily dvě žákyně deváté třídy a nakonec si společně ještě zazpívali a zatančili charleston.


1.10.2018

Wolfram - Libavá 2018

V pátek 21.9.2018 jsme se já Patrik Mazur, Adam Szwarc, Raimund Sikora, Anna Gorylová, v doprovodu pana učitele Jana Lubojackého sešli na autobusové zastávce ve Vendryni.  Přibližně v sedm hodin jsme pak vyrazili speciálním autobusem na vojenské cvičiště Libavá. Cestou jsme doplnili autobus o další družstva z různých škol našeho regionu. Na Wolframové soutěži jsme absolvovali různé disciplíny např. : zdravověda, silový test, střelba, běh přes překážky s plynovou maskou, atd. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 družstev a my jsme skončili na 7 místě. Moc se nám tam líbilo, vojáci nás svezli v starožitném vojenském autě, stříleli jsme z různých zbraní a mohli jsme si prohlédnout pro veřejnost nedostupná místa. Osobně jsem moc rád, že jsem se toho mohl zúčastnit.

26.9.2018

Posezení s rodiči a dětmi ze 3.tříd

Školní rok nám opět začal, a my s třeťáky jsme se rozhodli hned v úvodu nového školního roku upevnit a oživit dobré vztahy mezi rodiči, dětmi, učiteli a školou.

Setkali jsme se v pátek odpoledne ve Vendryňském parku, kde jsme prožili milé odpoledne. Děti si hrály, řádily a rodiče si povídali, odpočívali, bavili se.

K dobré náladě a příjemnému odpoledni přispělo i nádherné slunečné počasí, dobroty, které připravily maminky, káva a hlavně vynikající kotlíkový guláš, o který se už od rána starala rodina Polokova. Díky jejich ochotě jsme si opravdu výtečně pochutnali.

Snad nás dobrá nálada a dobrá spolupráce bude provázet celý školní rok.

Děkujeme a těšíme se na další společné setkání ve škole či mimo ni.


25.9.2018

Adaptační pobyt

Žáci 6. tříd se jako každoročně zúčastnili adaptačního pobytu na chatě Studeničné. Letos se konal v době od 10. do 12. září. Počasí bylo skvělé, až na malou spršku při cestě na Gírovou přímo letní. Děti měly připraveny pestrý program. Soutěžily v různých sportovních disciplínách, plnily úkoly s nejrůznějším zaměření, prošli se na Gírovou. Samozřejmě nechyběl ani táborák a tradiční návštěva vyučujících 2. stupně, na něž se děti vždy velmi těší.
V závěru pobytu pak žáci prezentovali výsledek projektu "Poznej svého spolužáka".
Z pozdějších ohlasů všech zúčastněných je zřejmé, že letošní adaptační pobyt se nadmíru vydařil.

25.9.2018

Exkurze - LEGIOVLAK

V pátek 21. září si žáci 9. tříd v rámci hodin dějepisu prohlídli "Legiovlak" ve Frýdku - Místku.
Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918 - 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. 
Žáci nejdříve zhlédli krátký film, který je seznámil s problematikou čs. legií a poté se zúčastnili komentované prohlídky vlaku.

15.9.2018

Vítáme nové prvňáčky.....

V pondělí 3.září 2018 začal i v naší vesnici nový školní rok. Do české školy nastoupilo 36 nových prvňáčků. V tělocvičně je přivítal pan starosta, vedení školy, všichni pedagogové, rodiče a hlavně ostatní děti. Naši nejmladší museli před všemi slíbit, že se budou pilně učit a deváťáci je odvedli do sluníčkových tříd, kde na čekaly malé dárečky.... přejeme jim hodně úspěchů, kamarádů, zážitků a ať se jim u nás líbí!


1.7.2018

Rozloučení s 1. stupněm

Dne 27. června 2018 jsme se sešli s rodiči a paní učitelkou ve Vitalality  Slezsko ve Vendryni. Rozlučku jsme zahájili bowlingem. Čtyři  šestičlenná družstva hrála proti sobě. Nejdříve bojovaly dvě skupiny dívek proti sobě. Hoši s velkou vervou a zápalem se zapojili do hry. Utkání  byla zajímavá. Dobře jsme se  bavili. Z prvního družstva zvítězila Adéla, v druhém Laura. V třetím Nela s Terezou, ve čtvrtém Jakub, přestože má zlomenou ruku. Celkově se stala vítězkou NELA s 80 body. Po vyhlášení výsledků jsme se oblékli do vlastnoručně vyrobených triček a společně vyfotili. Na stolech nám voněla pizza, kterou jsme  s chutí snědli. Na závěr jsme poděkovali paní učitelce za celoroční práci a trpělivost.