Oznámení

Vážení rodiče,
 
od pondělí 28. ledna 2019 můžete uhradit poplatek za školní družinu ve výši 500,- Kč pro druhé pololetí školního roku 2018/19.


Oznámení rodičům žáků školy

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se dlouhodobě, především v zimním období, nedaří  vyřešit parkování u škol, Vám tímto oznamujeme, že při konání třídních schůzek, školních akcí  ale i v běžné dny, kdy nelze zaparkovat na prostranstvích k tomu určených je možno využít ploch ve Vendryňském parku a použít zadní vchod přes šatny.

Obec Vendryně


Příměstský tábor - VESELÁ VĚDA

VIZE ŠKOLY

Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní obyvatelé obce ji budou pravidelně navštěvovat a podporovat.

Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit.

Důraz při získávání základního vzdělání klademe především na rozvoj čtenářské gramotnosti jako prostředku celoživotního učení, výuce cizích jazyků a matematické gramotnosti. Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, budou mít touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k přírodě. Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí života školy.

Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí ke zlepšení školy. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou.