Hlavní strana / Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019

Harmonogram hlavních akcí

 

Začátek školního roku: pondělí 3. září 2018

Konec 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019

Konec 2. pololetí: pátek 28. června 2019


Prázdniny

Podzimní: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční: sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019 (vyučování začne 3. ledna 2019)

Pololetní: pátek 1. února 2019

Jarní: 18. února 2019 - 24. února 2019

Velikonoční: čtvrtek 18. dubna 2019

Hlavní prázdniny: od soboty 29. června 2019 do pátku 30. srpna 2019


Termíny pedagogických rad

Zahajovací pedagogická rada: pondělí 27. srpna a pátek 31. srpna 2018

1. čtvrtletí: čtvrtek 8. listopadu 2018

1. pololetí: čtvrtek 24. ledna 2019

3. čtvrtletí: čtvrtek 11. dubna 2019

Závěrečná pedagogická rada: pondělí 24. června 2019


Informace o prospěchu a chování

Třídní schůzky + plenární schůze SRPŠ: čtvrtek 8. listopadu 2018

Třídní schůzky - konzultace: čtvrtek 10. ledna 2019

Třídní schůzky - konzultace: čtvrtek 11. dubna 2019

Závěrečné konzultace: čtvrtek 6. června 2019


Humanitární den

V průběhu školního roku proběhnou dva humanitární dny v podzimním a jarním termínu (bude upřesněno).

 

Adaptační pobyt

Proběhne od 10. září do 12. září 2018 pro žáky 6. tříd na chatě Studeničné v Beskydech.


Lyžařský výchovně výcvikový kurz

Uskuteční se pro žáky 7. třídy od 25. února do 1. března 2019 na chatě Severka v Beskydech. Cena bude upřesněna.


Škola v přírodě

Pro žáky 3. a 4. tříd v jarním termínu (bude upřesněno).

 

Další plánované akce:

Zápis do 1. třídy - 8. dubna a 9. dubna 2019

Školní ples - 19. ledna 2019

Zahradní slavnost - 22. června 2019

Závěrečné prezentace žáků 9. třídy - 27. června 2019


Konzultační hodiny ředitele školy

po telefonické domluvě

 

Konzultační hodiny preventisty sociálně - patologických jevů

Mgr. Jan Lubojacki (1. stupeň)

pro rodiče -  každé pondělí od 13:30 hod do 14:30 hod nebo po telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě
 

Mgr. Jiří Krhut (2. stupeň)

pro rodiče - každý čtvrtek od 13:30 hod do 14:30 hod nebo po telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Mgr. Alena Bazgierová

pro rodiče - každé pondělí od 13:30 hod do 14:30 hod nebo po telefonické domluvě

pro žáky - individuálně po domluvě

 

Konzultační hodiny třídních učitelů a ostatních pedagogů

Dle telefonické domluvy v odpoledních hodinách.