Hlavní strana / Olympiády a soutěže / Recitační soutěž
5.2.2019

Recitujeme rádi...

Poslední lednový den, ještě před tím, než jsme si rozdali pololetní vysvědčení,

jsme se sešli v jídelně, abychom změřili své recitační umění. Děti z 1.stupně soutěžily ve třech kategoriích. A jak to dopadlo?

1.kategorie  1.třída :

1.místo    Julie Chwastková   1.A

2.místo    Markéta Steblová  1.B

3.místo    Michaela Svobodová   1.B

4.místo    Natálie Walková  1.A 


2.kategorie 2.-3.třída :

1.místo    Vítězslav Hubáček   3.A  

2.místo    Táňa Sikorová   3.B

3.místo    Dorota Káňová  3.A

4.místo    Daniela Niedobová 2.B  a Adéla Sabelová   3.A 


3.kategorie 4.-5.třída :

1.místo    Klára Mazurová             4.B

2.místo    Veronika Niedobová     5.A

3.místo    Tomáš Sikora                  5.A

4.místo    Lukáš Korous                  5.B

 

Zvláštní cenu poroty získala Aneta Fojciková  z 5.A za svou báseň Orlí škola...

Cenu publika si letos vysloužil Tomáš Sikora z 5.A za prózu z Harryho Pottera.

Postupujícím budeme držet pěsti v třineckém obvodním kole.


28.2.2018

Dětská scéna 2018

Ve středu 21.února 2018 se v třineckém DDM sešly děti z širokého okolí v obvodním kole recitační soutěže "Dětská scéna 2018". Také vendryňští vítězové školního kola zde vystoupili a se svými básněmi či prózou zaujali porotu. A jak to dopadlo?

0. kategorie

1.místo  Adélka Myslivcová

1 .kategorie

2.místo Táňa Sikorová

3.místo Štěpán Chlebek

2. kategorie

1.místo Marika Gaurová

3.místo Anna Krhutová

3. kategorie

3.místo David Sikora

4. kategorie

3.místo Eliška Humpolcová a Kristýna Mužná


Všem blahopřejeme a Marice Gaurové budeme držet pěsti v okresním kole ve Frýdku-Místku.


10.2.2018

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2. STUPNĚ

Den před pololetními prázdninami, tedy 1.února, se během 4. a 5. vyučovací hodiny uskutečnila recitační soutěž žáků 2. stupně. Celý program uváděli žáci 9. tř. Alena Lorková a Damián Kujawa. Ve dvou kategoriích, 6. - 7. třída a 8. - 9. třída, vystoupilo se svou připravenou básní celkem 31 dětí. Jak v závěru porota složená z učitelů českého jazyka konstatovala, úroveň recitátorů rok od roku stoupá, a proto bylo velice těžké vybrat z každé kategorie ty nejlepší. Nakonec ale rozhodla takto: V kategorii  šestých a sedmých tříd se o první místo podělili Mariana Wojnarová (6.A) a David Sikora (7.tř.), druhé místo obsadila Rozálie Ferencová (6.A), třetí místo získali Eliška Hubáčková  (6.A) a Jakub Czernek (6.A). Mezi osmými a devátou třídou si ocenění "vyrecitovali" tito žáci: Kristýna Mužná (8. B) a Eliška Humpolcová (8.B) - 1. místo, Sabina Mazurová (8.B) - 2. místo,  Magda Goryczková ( 8.B) a Daniel Gaszek (9. tř.) - 3.místo. Všichni ocenění získali kromě diplomu hezké věcné odměny. Ostatní soutěžící obdrželi účastnický list a malou sladkost. Žáci na prvních místech navíc postoupili dále do obvodního kola, kde již budou přednášet 2 texty. Přejeme jim hodně štěstí, aby se opět umístili co nejlépe!


7.2.2018

Recitační soutěž 1.stupně

Ve středu 31.1. , v den pololetního vysvědčení, se všechny děti 1.stupně sešly v jídelně, aby se utkaly v umění recitovat básně.....

Vše odstartovala společná báseň pro naši nastávající maminku Petru Křikavovou a pak už postupně recitovalo 33 dětí. Ve třech kategoriích to dopadlo takto :

0. kategorie - 1.třída

     1.místo : Adéla Myslivcová

     2.místo : Eliška Gráfová

     3.místo : Lukáš Sikora

1. kategorie - 2.-3.třída

     1.místo : Táňa Sikorová

     2.místo : Štěpán Chlebek

     3. místo : Anna Orlivová

     4.místo : Richard Bazgier

2. kategorie - 4.-5.třída

    1.místo: Tomáš Sikora

    2.místo : Anna Krhutová

    3.místo : Marika Gaurová

    4.místo : Anna Maroszová

Cenu publika získal Tomáš Sikora. Všem gratulujeme !!!!! Děti, které se umístily na prvních třech místech, postupují do obvodního kola v Třinci.  Přejeme mnoho úspěchů.               

12.2.2017

Recitační soutěž

Poslední den před zahájením jarních prázdnin proběhla na naší škole recitační soutěž žáků 2. stupně. Již během ledna proběhla v jednotlivých třídách výběrová kola, a tak ve čtvrtek 2.2. mohli předstoupit před své spolužáky ti, kterým se recitace povedla nejlépe.
Jednotlivé výstupy hodnotila porota složená z učitelů českého jazyka. Program recitační soutěže zpestřily "poetické" hádanky a také krátké divadelní vystoupení žáků 9.B. Příjemně strávené dopoledne během recitace poezie rychle uběhlo a porota musela zvolit vítěze. V kategorii 6. - 7. ročníku se o 1. místo podělili Eliška Humpolcová (7.B) a David Sikora (6.tř.). Na 2. místě se umístila Kristýna Mužná (7.B) a na 3. místě Rozálie Datková (6.tř.). V kategorii 8.- 9. ročníku kraloval Robin Szlaur (8.tř.), druhé místo získala Tereza Ciencalová (9.A) a 3. místo opět shodně připadlo dvěma žákům: Danielu Gaszkovi (8.tř.) a Veronice Czeczotkové (9.A).
Všem oceněným gratulujeme a věřím, že si všichni recitační přehlídku užili.

12.2.2017

Recitační soutěž 1.stupně ....

Poslední den prvního pololetí školního roku jsme oslavili recitací. Utkaly se proti sobě děti ve třech kategoriích.... A jak to dopadlo?

 I.kategorie             1. ročník

    1. místo     Adéla Sabelová

    2. místo     Richard Bazgier

    3. místo     Tina Knoblochová

    4. místo    Lukáš Kawulok

 II.kategorie            2.- 3.třída

     1. místo     Adéla Baronová

     2. místo     Tomáš Sikora

     3. místo     Adéla Kawuloková

     4. místo     Anna Krhutová, Šimon Rajčani

   III.kategorie            4.-5.třída

      1. místo      Nikol Požárová

      2. místo      Pavla Muchová

      3. místo      Marika Gaurová

      4. místo      Marek Tomiczek

Cenu publika získal Jakub Czernek z 5.A.

Všem srdečně blahopřejeme. Vybraní žáci postoupí do obvodního kola v Třinci 22. února 2017. 


29.2.2016

Opět jsme recitovali.....

Ve středu 24.2.2016 se deset dětí z naší školy zúčastnilo obvodního kola recitační soutěže Dětská scéna 2016 v DDM Třinec. Soutěžily ve čtyřech kategoriích, mladší děti s jedním textem, starší se museli naučit texty dva. A jak to dopadlo?

Z Třince jsme si přivezli :  1. místo Kristýna Mužná ze 6.B

                                        2. místo David Sikora z 5.A

                                        3. místo Raimund Sikora z 6.A

                                        3. místo  Štěpán Chlebek z 1.B

                                        3. místo  Anna Orlivová z 1.A

 Do okresního kola ve Frýdku-Místku postupují Kristýna Mužná a David Sikora. Přejeme jim mnoho štěstí.......smiley


3.2.2016

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2. STUPNĚ

28. leden nebyl jenom dnem, kdy děti dostávaly vysvědčení. Během 3. a 4. vyučovací hodiny se v hale uskutečnila recitační soutěž žáků 2. stupně. Ve dvou kategoriích, 6. - 7. třída a 8. - 9. třída, vystoupilo se svou připravenou básní celkem 35 dětí. Jak v závěru porota složená z učitelů českého jazyka konstatovala, úroveň recitátorů rok od roku stoupá, a proto bylo velice těžké vybrat z každé kategorie tři nejlepší. Nakonec ale rozhodla takto: v kategorii  šestých a sedmých tříd vyhrál Raimund Sikora z 6. A, druhé místo obsadila Kristýna Mužná z 6. B a třetí místo získal Jakub Kotajny ze 7. B. Mezi osmými a devátými třídami si ocenění "vyrecitovaly" tyto žákyně: Gabriela Sojčáková z 8. A - 1. místo, Tereza Szurmanová z 9. třídy - 2. místo a Lucie Šimovcová taktéž z 9. třídy - 3. místo.  Ostatní soutěžící obdrželi diplom za 4. místo. Všichni bez rozdílu si ještě navíc odnesli dárkovou poukázku do třinecké knihovny a sladké odměny. V pauzách mezi jednotlivými výstupy se obecenstvo pobavilo připravenými scénkami na téma ?kniha". Závěrem je třeba říci, že celý program suverénně uváděli žáci 8. B - Jiří Skalický a Kateřina Brancová, kteří byli stejně jako soutěžící i herci nakonec odměněni bouřlivým potleskem.


1.2.2016

Recitační soutěž - 1. stupeň

Ve čtvrtek 28.1. 2016 se jako každý rok konalo v jídelně naší školy školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Děti soutěžily ve třech  kategoriích a zazněla zde dětská poezie i próza. Všichni diváci i učitelé se naučily společnou báseň "Těšíme se na prázdniny" A jak to dopadlo ?

1. kategorie    1.    Štěpán Chlebek

2.                 Anna Orlivová

3.                 Adéla Czerneková

4.                 Adéla Baronová

2. kategorie          1.   Jana Kusová

2.                 Nikol Požárová

3.                 Anna Krhutová

4.                 Daniel Vělička

3. kategorie    1.   David Sikora

2.                 Eliška Kusová

3.                 Eliška Hubáčková

4.                 Pavla Cemírková

Cena obecenstva :  Pavla Muchová


24.2.2015

Okrskové kolo v recitaci

Ve středu 18. února se v třineckém DDM konalo okrskové kolo 44. celostátní přehlídky dětských recitátorů. Celkem se jí zúčastnilo 124 dětí ve čtyřech kategoriích.

Z devíti postupujících recitátorů naší školy se na 2. místě umístili žákyně Eliška Hubáčková ze 3. A, Kristýna Mužná z 5. B a Jakub Kotajny z 6. třídy. Děvčata ještě postupují do okresního kola ve Frýdku-Místku. Všem děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme vítězům. V dalším zápolení budeme držet palce!

 

 


9.2.2015

Recitační soutěž na 1.stupni

Recitační soutěž na 1.stupni se letos konala ve středu 4. února ve školní jídelně. Celou soutěží provázela Karkulka s vlkem a  žáci z 5.B, kteří ztvárnili i další Karkulky ze světa - černošskou, eskymáckou....Kromě žáků ve třech kategoriích si zarecitovaly i paní učitelky a sklidily velký potlesk. Nejlepšími recitátory z 1.stupně jsou Tomáš Sikora z 1.A, Eliška Hubáčková z 3.A a Kristýna Mužná z 5.B. Budeme jim držez palce v Třinci.!  


8.2.2015

Poděkování za recitační soutěž

Již druhým rokem proběhlo školní kolo recitační soutěže druhého stupně v pinpongové hale. S přemístěním nutného vybavení je sice mnoho práce, ale výsledek stojí za to. Tento rok (2015 - 29.ledna) se na recitační akci podílelo mnoho lidí, bylo by proto slušné jim poděkovat.

Komu patří díky? Patrikovi Vašíčkovi za verbální doprovod, mnohé z veršovaných reklam mezi jednotlivými soutěžícími byly z jeho hlavy. Davidovi Urvinitkovi za neverbální doprovod a nadepsání důležitých pojmů na papírový formát A3. Všem, kteří byli ochotni přednášet reklamy: Filipu Frankovi, Vojtěchu Wantulovi, Davidu Lipowskému, Adamu Drapovi, Robinu Caputovi, Ondřeji Chodurovi, Michalu Pawlicovi, Kryštofu Glosovi, Kristýně Plintové, Veronice Pilchové, Vojtěchu Lasotovi, Denisi Janitkovi. Asistentkám a asistentům: Kláře Kluzové, Kláře Szlaurové, Dominiku Mitrengovi, René Skalickému, Nikole Jurczkové. Za přednes mladého Demosthena Jakubu Ožanovi a Klárce Szlaurové. Anně Rezkové za pečlivou ilustrační přípravu druhů rýmů a za služby posla před zahájením soutěže. Ilustrační přípravu podpořila také Kristýna Ťupová. Děkujeme Dominiku Čechmánkovi, že byl ochotný si zahrát regulérního soutěžícího. Děkujeme učiteli Krhutovi za pomoc s ozvučením. Učitelce Lucii Bockové za vypsání a zafóliování diplomů, za zapůjčení kamery. Kubovi Motykovi za natáčení na zapůjčenou kameru. Děkujeme Janě Chlebkové, naší dobré knihovnici, za poukázky do vendryňské knihovny a za zapůjčení části požárnické hadice. Ondrovi Chlebkovi děkujeme za to, že svou mámu o tuto část požárnické hadice doma požádal. Bratrovi Ondřeje Marszalka, že měl tuto část hadice pečlivě schovanou mezi svými hračkami. Děkujeme Marii Zadembské, vedoucí služeb pro děti a mládež z třinecké knihovny, za poukázky pro recitující, úvodní slovo a profesionální fotky pořizované v průběhu soutěže. Děkujeme panu Staňkovi za zpřístupnění všech potřebných míst v pingpongové hale. Děkujeme porotcům učitelům - Danutě Kantorové, Lucii Bockové, Jaroslavu Humpolcovi a Jiřímu Krhutovi, ale i porotcům neučitelům - Nikole Šigutové a opět Anně Rezkové. Děkujeme paní ředitelce za finanční podporu určenou na ceny pro výherce. Děkujeme paní školnici Lidii Čermákové za to, že strpěla při přenášení potřebného vybavení nepořádek na chodbě. A samozřejmě všem soutěžícím: Jakubu Kotajnému, Damiánu Kujawovi, Veronice Heczkové, Aleně Lochové, Miriam Sikorové, Dominiku Fojcikovi, Robinu Szlaurovi, Gabriele Sojčákové, Czeczotkové Veronice, Daniele Walkové, Táně Lyskové, Jiřímu Skalickému, Vojtěchu Spratkovi, Nele Juchové, Marianu Buchovi, Ondřeji Marszalkovi, Nikole Mazurové, Nikole Jurczkové, Kláře Szlaurové, Filipu Frankovi. Děkujeme všem, i když někteří z nich chyběli. Ale také Honzovi Nogovi, který nepřednášel, ale připravoval se.


A jak naše soutěž dopadla?

Kategorie šestá/sedmá třída: 1. místo Gabriela Sojčáková; 2. místo Jakub Kotajný; 3. místo Robin Szlaur, Jiří Skalický, Markéta Sikorová, Ondřej Marszalek

Kategorie osmá/devátá třída: 1. místo Klára Szlaurová; 2. místo Nikola Jurczková a Filip Franek; 3. místo Nikola Mazurová


Na záznam soutěže se můžete podívat na těchto internetových stránkách:


https://www.youtube.com/watch?v=eO-DVgpdmG8