Hlavní strana / Zápis do první třídy

Zápisy žáků do 1. ročníku

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU! A CO VAŠIM DĚTEM NABÍDNEME? 

 

 • nadstandardní zázemí (materiální i výukové),
 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima,
 • školní speciální pedagožka
 • perfektní vybavení ICT - ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích (žádná novinka),
 • anglického jazyka od 2.ročníku, výuka informatiky od 4. ročníku,
 • kvalitní výuka - systém srovnávacích testů se zpětnou vazbou pro rodiče,
 • velká úspěšnost přijetí žáků  na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ,
 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy nebo odborníky z praxe
 • projekty, akce, koncerty, akademie, divadelní představení žáků, sportovní soutěže ? získávání cen a ocenění,
 • prevence  sociálně patologických jevů,
 • nadstandardní péče o žáky s SVP ,
 • zábavná školní družina (pro žáky 1. - 5. třídy) od 6,00 do 16,15 hod.,
 • lyžařské výcviky, školy v přírodě, školní výlety a exkurze,
 • plavání od 1. ročníku,
 • spolupráce s knihovnou ve Vendryni i Třinci,
 • možná preference výuky matematiky - klasickou metodou nebo metodou Prof. Hejného v případě otevření dvou tříd v ročníku,
 • nízký počet žáků ve třídách a individuální přístup k dítěti ,
 • trvalý zájem a podpora zřizovatele o dění ve škole a její činnost,
 • spolupracující aktivní rodiče  pracující v SRPŠ, které finančně podporuje všechny žáky školy,
 • hudební škola TUTTI MUSIC v prostorách školy
 • a mnoho dalších aktivit. Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi

 


Termín zápisů

Základní škola Vendryně 236, okr. F-M zve k zápisu do 1. tříd školního roku 2019/2020, který se koná ve dnech:

 

pondělí 8.4. 2019 od 8 do 17 hodin  a

 úterý 9.4. 2019 od 12 do 16 hodin

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které je narozeno v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a to i v případě, že bude žádat o odklad školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4 Školského zákona).

K zápisu si vezměte:

Občanský průkaz zákonného zástupce

Rodný list zapisovaného dítěte

V případě, že chcete žádat o odklad školní docházky, potřebné informace najdete v přiloženém souboru:


Dokumenty

K zápisu si můžete přinést již vyplněné tyto dokumenty:
 
Zápisní list:
 
Žádost o přijetí: