Schůze SRPŠ a třídní schůzky

Vážení rodiče,
 
srdečně Vás zveme na schůzi SRPŠ a třídní schůzky ve čtvrtek 14. listopadu 2019. Schůze SRPŠ se uskuteční od 16:00 hod v prostorách školní jídelny, poté budou v jednotlivých kmenových třídách od 16:30 hod následovat třídní schůzky. Pouze třídní schůzky pro rodiče žáků 9. třídy se rovněž uskuteční ve školní jídelně.
 
Olga Humpolcová, ZŘ

Ceny obědů ve školní jídelně

Vzhledem k neustálému růstu cen potravin upravujeme ceny stravného od 1. října 2019 takto:


1. kategorie (od 6 do 10 let) - 25,- Kč za jeden oběd

2. kategorie (od 11 do 14 let) - 27,- Kč za jeden oběd

3. kategorie (od 15 let a více) - 29,- Kč za jeden oběd 

 

Bližší informace Vám podá vedoucí školní jídelny Renáta Filipková (kontakt 558 554 314).

 

Olga Humpolcová, ZŘ

 

VIZE ŠKOLY

Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní obyvatelé obce ji budou pravidelně navštěvovat a podporovat.

Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit.

Důraz při získávání základního vzdělání klademe především na rozvoj čtenářské gramotnosti jako prostředku celoživotního učení, výuce cizích jazyků a matematické gramotnosti. Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, budou mít touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k přírodě. Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí života školy.

Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí ke zlepšení školy. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou.