Humanitární cvičení

11.1. - 7:55 - 12:30


Výuka pro žáky 1. - 4. tříd bude ukončena po 4. vyučovací hodině.
Plán cvičení:
1. třída - výjezd na Zaolší, návštěva MŠ, zimní sporty
2. - 4. třída - první dvě vyučovací hodiny ve třídě - zdravověda, třetí a čtvrtou vyučovací hodinu pobyt venku - zimní sporty
 
Výuka pro žáky 5. - 9. tříd bude ukončena po 5. vyučovací hodině.
Plán cvičení: první dvě vyučovací hodiny ve třídě - zdravověda, třetí až pátou vyučovací hodinu pobyt venku - netradiční zimní olympiáda