Ze života školy

14. 3. 2023

Otevíráme školu pro jiné pedagogy

Jsme součástí projektu čtenářských škol v rámci PŠÚ - The Kellner Family Foundation, která pomáhá základním školám v tom, aby se jejich žáci učili s chutí a nasazením a měli dobré výsledky.
V rámci projektu jsme 9. března otevřeli školu a hodiny pro učitele z jiných škol a společně jsme přemýšleli nad vizí našich škol. Učitelé měli možnost nahlédnout do výuky v různých předmětech a třídách. Například do angličtiny u šesťáků, kde bylo tématem kladení otázek, do prvouky ve třetí třídě, kde děti zkoumaly vlastnosti uhlí, do českého jazyka v pátém a sedmém ročníku, kde  se žáci zamýšleli nad pocity  postav a nad svými sny. Bylo to inspirativní setkání.
 
GALERIE pšu

Mohlo by Vás zajímat...