Ze života školy

5. 9. 2022

Školení pedagogů

Od čtvrtka 25. do středy 31. srpna 2022 proběhl na naší škole tzv.„ přípravný týden".
Kromě tradičních činností, jako je příprava tříd na nový školní rok, školení k bezpečnosti
práce a požární ochraně se učitelé naší školy v pátek 26.8. společně sešli, aby se zamysleli nad
vizí naší školy a přemýšleli nad jejími prioritami.
Školením pedagogy provázela Mgr. Monika Chrobáková, která pracuje v projektu Pomáháme
školám k úspěchu jako čtenářský mentor, je certifikovanou lektorkou programu RWCT,
zabývá se badatelskou výukou a environmentálním vzděláváním. V roce 2019 získala 2. místo
v soutěži Global Teacher Prize Czech Republic.
Jako škola zapojená do projektu Pomáháme školám k úspěchu chceme směřovat k vizi
projektu „Aby se každý žák učil naplno a s radostí".


Mgr. Simona Lačíková
 
GALERIE Simona

Mohlo by Vás zajímat...