• ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ

Zakončení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,
školné rok 2019/2020 zakončíme v pátek 26. června 2020 rozdáním vysvědčení.
V pondělí 29. června a v úterý 30. června mají žáci školy ředitelské volno.
 
Podrobnější informace k pátku 26. června:
Žáci 1. stupně mají sraz před jednotlivými vchody do budovy školy v 7:35 hod. Vysvědčení žáci obdrží v jednotlivých kmenových třídách od svých třídních učitelů. Předávání vysvědčení bude ukončeno v 9:00 hod. 
Ve všech společných prostorách školy musí mít žáci roušku.
Pokud dítě od 11. března jde do školy poprvé, musí s sebou přinést podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
V pátek 26. června se oběd žákům školy nepodává.
 
Žáci 6. - 8. tříd mají sraz před budovou školy v 8:30 hod. Vysvědčení rovněž obdrží ve svých kmenových třídách od jednotlivých třídních učitelů. Předávání vysvědčení bude ukončeno v 10:00 hod. I pro žáky druhého stupně platí povinnost ve společných prostorách školy nosit roušku a v případě prvního vstupu do školy v době epidemie přinesení čestného prohlášení o bezinfekčnosti.
 
V případě, že si žák vysvědčení nepřevezme v pátek 26. června, může si vysvědčení vyzvednout na sekretariátu školy v pracovních dnech od pondělí 29. června do středy 15. července vždy v době od 8:00 hod do 12:00 hod.
 
Mgr. Olga Humpolcová, ZŘ

Čestné prohlášení

Každý žák musí při prvním příchodu do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
(269kb)

OZNÁMENÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.STUPNĚ ZŠ O ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY.

1. Příchod do školy je pro všechny žáky stanoven na 7:35 a žáci dle jednotlivých skupin budou čekat na příchod vyučujícího u těchto vchodů:
1. třídy – stará budova, vchod od cesty
2. třídy – hlavní vchod školy od obce
3. třídy – vchod (únikový východ u modulových tříd) do spojovacího krčku mezi školami u obecního úřadu
4. třídy – vchod od školní jídelny
5. třídy – vchod do školních šaten ze strany od školního hřiště
Žáci musí mít zakrytá ústa a dodržovat mezi sebou rozestupy.
Vstup do školní budovy je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
 
2. Konec vyučování a odchod domů je pro všechny žáky stanoven na 12:45. Žáci školu opouštějí vchodem, kterým do školy přišli. Tento čas odchodu neplatí pro žáky, kteří zůstávají ve školních skupinách déle (dle nahlášení při odevzdávání čestného prohlášení), nejpozději však do 15:00 hod.
 
3. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky, každý žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky.
 
4. Během dopolední práce skupin žáci rovněž v předem stanoveném harmonogramu poobědvají. Pokud žákům hradíte obědy hotově a chcete, aby dítě navštěvovalo školní jídelnu, je stravné nutno uhradit do pátku 22. května.
 
5. Rozvrh hodin a práci v jednotlivých skupinách se řídí pokyny jednotlivých třídních učitelů daného ročníku. Výuka tělesné výchovy není povolena, je doporučen pouze pobyt venku v areálu školy. Děti musí mít i v této situaci nasazenou roušku.

Harmonogram událostí

1.5.2019 - Státní svátek: Svátek práce

2.5.2019 - 3.5.2019 - Školní výlet žáků 9.A - Olomouc

7.5.2019 - Exkurze - Planetárium Ostrava

úterý 7. května 2019 se uskuteční exkurze žáků 8. třídy, 9.A a 9.B do Planetária v Ostravě.

Odjezd: autobusem od školy v 8:00 hod

Návrat: opět ke škole, předpokládaná doba příjezdu mezi 13:00 hod ? 13:30 hod

Program: v sále planetária program ?Ze Země do vesmíru", prohlídka expozic a aktivity s humanoidním robotem Engie

Cena: Program v planetáriu(150,- Kč/žák) + doprava autobusem je hrazena z projektu ?Podpora vzdělávání II". Realizátorem a příjemcem projektu je ZŠ Vendryně.

S sebou: svačina, pití, kapesné (na zakoupení upomínkových předmětů), psací potřeby

   květen 2019
poútstčtsone
  
4
5
6
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
  


VIZE ŠKOLY

Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní obyvatelé obce ji budou pravidelně navštěvovat a podporovat.

Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit.

Důraz při získávání základního vzdělání klademe především na rozvoj čtenářské gramotnosti jako prostředku celoživotního učení, výuce cizích jazyků a matematické gramotnosti. Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, budou mít touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k přírodě. Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí života školy.

Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí ke zlepšení školy. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou.