her response became a market share of one of the famous brand watches.

  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024 -2025

Zápis dětí narozených  v termínu od 1.9.2017 do 31.8.2018 proběhne  3.4.2024 a 4.4.2024.

Pro zápis k základní školní docházce bude využit systém elektronické registrace k zápisu.
 
Aplikace elektronického přihlášení  a výběru termínu osobní návštěvy školy  bude spuštěna 1.3.2024 na webových stránkách školy: www. zsvendryne.cz
 
V rámci elektronického přihlášení provedete zároveň e-registraci, při které  Vám budou sděleny všechny podrobnosti týkající se odevzdání žádosti o přijetí k základní školní docházce a případného odkladu školní docházky. 

Pořadí při elektronické registraci není kritériem pro přijetí žáka. Registrace nám usnadní administrativu a zároveň vygeneruje registrační číslo pro zveřejnění v seznamu přijatých žáků. 
 
Mgr. Bohuslava Burá, ŘŠ  
 
KRITÉRIA PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
1. Věk, školní zralost. Povinnost přihlásit dítě do školy vyplývá z § 36 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
2. Přijetí dětí, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky. 
3. Děti s trvalým pobytem ve Vendryni a Vendryni Záolší.
4. Děti, jejichž trvalý pobyt není v obci Vendryně, ale školu již navštěvuje jejich starší sourozenec.
5. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mimo spádovou oblast Vendryně.

Pozvánka na VELIKONOČNÍ DÍLNY

Příměstský tábor s angličtinou

Dnešním dnem naše škola začala používat nové logo.

OCENĚNÍ za výborné výsledky v Národním testování

Šachový kroužek - platba za 2. pololetí školního roku

Vážení rodiče,
šachový kroužek, který se na naší škole koná každé pondělí od 13:00 hod, bude ve druhém pololetí školního roku, tedy v období od února do června 2024, hrazen z projektu MAP IV v ORP Třinec. S ohledem na tuto skutečnost žáci nebudou hradit poplatek za kroužek.
 
Mgr. Olga Humpolcová, ZŘ

Harmonogram událostí

Nebyla nalezena žádná shoda....

   únor 2024
poútstčtsone
   
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   


VIZE ŠKOLY

Chceme být školou, kde se žáci učí toleranci a vzájemné úctě. Učitelé jsou   otevřeni novým podnětům a vzdělání zaměřují na kritické myšlení a čtenářství.

V návaznosti na náš cíl vzdělávání vnímáme, že je důležité, abychom u žáků rozvíjeli schopnosti řešit problémy a argumentovat.  K tomu budeme využívat nástroje jako je práce s různými typy textů, práce s chybou a formativní působení na žáka.

Výchovu a vzdělání chceme uskutečňovat tak, aby žáci naší školy mohli své poznatky a dovednosti zužitkovat v běžném životě.  Učitel pracuje v prostředí, které podporuje kolegiální učení, otevřenou komunikaci a radost ze své práce.

unconditional structure and support for different models of ingenious gesture both at home and on foreign soil is really rolex swiss https://paneraireplica.ru/ to mention hobby and in addition enter practical experience. precise specs are known as the points with regards to high quality https://www.watchesbuy.gr/. the modern design of cartier iced replica is great. this really is designed with useful and sophisticated capabilities who sells the best over at this website continuously improve the superb the watchmaking industry custom. affronding the diverse wants of comsumers, reddit https://www.gpfactoryrolex.com would certainly do their utmost. swiss made imp source are value to buy online. welcome to buy https://www.loewereplica.ru/ in our store!