Organizace školního roku

Školní rok 2021/2022

Harmonogram hlavních akcí

 

Začátek školního roku: středa 1. září 2021

Konec 1. pololetí:  pondělí 31. ledna 2022

Konec 2. pololetí:  čtvrtek 30. června 2022


Prázdniny

Podzimní:  středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční: čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022 (vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)

Pololetní:  pátek 4. února 2022

Jarní:  pondělí 14. března 2022 - pátek 18. března 2022

Velikonoční:  čtvrtek 14. dubna 2022

Hlavní prázdniny:  od pátku 1. července 2022 - do středy 31. srpna 2022


Termíny pedagogických rad

Zahajovací pedagogická rada:  středa 25. srpna 2021

1. čtvrtletí:  čtvrtek 18. listopadu 2021

1. pololetí:  čtvrtek 27. ledna 2022

3. čtvrtletí:  čtvrtek 21. dubna 2022

Závěrečná pedagogická rada:  čtvrtek 23. června 2022


Informace o prospěchu a chování

Třídní schůzky + plenární schůze SRPŠ: čtvrtek 18. listopadu 2021

Třídní schůzky - konzultace:  čtvrtek 13. ledna 2022

Třídní schůzky - konzultace:  čtvrtek 21. dubna 2022

Závěrečné konzultace:  čtvrtek 9. června 2022

Konzultace jsou přednostně určeny pro rodiče žáků s výukovými a výchovnými potížemi.


Humanitární den

V průběhu školního roku proběhnou dva humanitární dny v podzimním a jarním termínu (bude upřesněno).

 

Adaptační pobyt

Termín a forma budou upřesněny dle aktuální situace.


Lyžařský výchovně výcvikový kurz

Uskuteční se pro žáky 7. třídy v termín od 21. února do 25. února 2022 na chatě Severka v Beskydech, pro žáky 8. tříd od 28. února do 4. března 2022 rovněž na chatě Severka.


Další plánované akce:

Zápis do 1. třídy - 6. dubna a 7. dubna 2022

Závěrečné prezentace žáků 9. třídy - 29. června 2022


Konzultační hodiny ředitele školy

po telefonické domluvě

 

Konzultační hodiny preventisty sociálně - patologických jevů

Mgr. Jan Lubojacki (1. stupeň)

pro rodiče - v pondělí od 13:55 hod do 14:40 hod po předchozí telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě
 

Mgr. Jiří Krhut (2. stupeň)

pro rodiče - každý čtvrtek od 13,45 do 14,45 hod po předchozí telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Mgr. Alena Bazgierová

pro rodiče -každý čtvrtek od 13:00 hod do 14:30 hod nebo po telefonické domluvě

pro žáky - individuálně po domluvě

 

Konzultační hodiny třídních učitelů a ostatních pedagogů

Dle telefonické domluvy v odpoledních hodinách.