Organizace školního roku

Školní rok 2022/2023

Harmonogram hlavních akcí

 

Začátek školního roku: čtvrtek 1. září 2022

Konec 1. pololetí:  úterý 31. ledna 2023

Konec 2. pololetí:  pátek 30. června 2023


Prázdniny

Podzimní:  středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

Vánoční: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023 (vyučování začne v úterý 3. ledna 2023)

Pololetní:  pátek 3. února 2023

Jarní:  pondělí 6. února 2023 - pátek 10. února 2023

Velikonoční:  čtvrtek 6. dubna 2023

Hlavní prázdniny:  od soboty 1. července 2023 - do neděle 3. září 2023

Ředitelské volno: pátek 18. listopadu 2022


Termíny pedagogických rad

Zahajovací pedagogická rada:  čtvrtek 25. srpna 2022

1. čtvrtletí:  čtvrtek 10. listopadu 2022

1. pololetí:  čtvrtek 26. ledna 2023

3. čtvrtletí:  čtvrtek 20. dubna 2023

Závěrečná pedagogická rada:  pondělí 26. června 2023


Informace o prospěchu a chování

Třídní schůzky + plenární schůze SRPŠ: čtvrtek 10. listopadu 2022

Třídní schůzky - konzultace:  čtvrtek 12. ledna 2023

Třídní schůzky - konzultace:  čtvrtek 20. dubna 2023

Závěrečné konzultace:  čtvrtek 8. června 2023

Konzultace jsou přednostně určeny pro rodiče žáků s výukovými a výchovnými potížemi.


Humanitární den

V průběhu školního roku proběhnou dva humanitární dny: 8. září 2022 a jaro 2023 (termín bude upřesněn).

 

Adaptační pobyt

Uskuteční se pro žáky 6. tříd od 7. září 2022 do 9. září 2022 na horské chatě Kozubová v Beskydech.


Lyžařský výchovně výcvikový kurz

Uskuteční se pro přihlášené žáky 8. a 9. tříd v termínu od 30. ledna do 2. února 2023 na chatě Severka v Beskydech.

 

Turistický kurz

Kurz bude určen žákům sedmých ročníků, proběhne na jaře roku 2023, termín a cena bude upřesněna.

 

Škola v přírodě

Proběhne na jaře roku 2023 pro žáky 3. a 4. tříd, termín a cena bude upřesněna.


Další plánované akce:

Divadelní představení - 18. října a 19. října 2022 

Den otevřených dveří - 29. března a 30 března 2023

Zápis do 1. třídy - 11. dubna a 12. dubna 2023

Zahradní slavnost - 24. června 2023

Závěrečné prezentace žáků 9. třídy - 29. června 2023


Konzultační hodiny ředitele školy

po telefonické domluvě

 

Konzultační hodiny preventisty sociálně - patologických jevů

Mgr. Jan Lubojacki (1. stupeň)

pro rodiče - v pondělí od 13:55 hod do 14:40 hod po předchozí telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě
 

Mgr. Jiří Krhut (2. stupeň)

pro rodiče - každý čtvrtek od 12,45 do 13,30 hod po předchozí telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Mgr. Alena Bazgierová

pro rodiče -každý čtvrtek od 13:00 hod do 14:30 hod nebo po telefonické domluvě

pro žáky - individuálně po domluvě

 

Konzultační hodiny třídních učitelů a ostatních pedagogů

Dle telefonické domluvy v odpoledních hodinách.