Sponzorské dary

Poděkování

Děkujeme všem dárcům a sponzorům za všechny finanční i nefinanční dary. Věřím, že nám i nadále budou věnovat svou přízeň.
Mgr. Bohuslava Burá