Školní jídelna

Provozní doba:

Obědy se vydávají od 11. 35 hod do 14.00 hod.


Odhlášky:

Nejpozději v den odhlášení obědu do 7.30 hod. Jídlo do nosičů jen první den nemoci dítěte. Další dny možno, ale jen za plnou cenu obědu (95 Kč).


Platba obědů:

Hotovostní platba - obědy je možné hradit v hotovosti během posledních tří pracovních dnů v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny

Bezhotovostní platba - převodem z účtu

 

Cena obědů:

Z důvodu neustálého zdražování cen potravin od 1. 9. 2022 se zvýší stravné za obědy:

1. kategorie (od 6 do 10 let) - 33,- Kč za jeden oběd

2. kategorie (od 11 do 14 let) - 35,- Kč za jeden oběd

3. kategorie (od 15 let a více) - 37,- Kč za jeden oběd

Plná cena obědu - 95,- Kč za jeden oběd


Čipy:

Od školního roku 2022/2023 bude činit cena za čip 100,- Kč. Čipy jsou nevratné, v případě ztráty si žák/žákyně musí zakoupit nový čip.


Kontakt:

Vedoucí školní jídelny: paní Renáta Kohutová

Telefon: +420 558 554 314