SRPŠ při ZŠ Vendryně

Kontaktní e-mailová adresa: srpsvendryne@seznam.cz

www: https://www.facebook.com/SrpsVendryne

Rádi uvítáme Vaše podněty a připomínky.

Prosíme zájemce o práci v SRPŠ, aby nám napsali na tuto adresu, popřípadě kontaktovali členy výboru.

Ve školním roce 2022/2023 výbor SRPŠ pracuje v tomto složení:

Předsedkyně - Dyworová Gabriela

Místopředseda - Svoboda Jan

Jednatel - Fukalová Věra

Pokladní - Guziurová Kateřina

Členové:

Jaroslav Glatz, Pavlína Bystroňová, Báča David, Báčová Pavlína, Sosňáková Adriana, Burý Martin, Bystroň Marek, Ciencialová Renata, Ciencialová Šárka, Drapová Olga, Dyworová Gabriela, Franek Stanislav, Franková Veronika, Fukal Petr,  Fojciková Gabriela, Gaura Jan, Gorný Tomáš, Gorná Markéta, Guziur Jaroslav, Heczko Martin, Heczková Denisa, Chlebková Jana, Chlebek Roman, Javorková Beáta, Javorek Stanislav, Karasová Marta, Kawulok Radek, Kawuloková Pavla, Klimek Mirek, Klimková Helena, Král MIchal, Králová Radka, Macura Libor, Macurová Martina, Martynková Karin, Očadlý David, Pawlica Petr, Pilch Libor, Pilchová Jarmila, Pohludka Petr, Pokojová Kateřina, Polok Lukáš, Sikora Radim, Svoboda Jan, Svobodová Lucie

 

Plenární schůze se konala dne 10. 11. 2022

* byl schválen výbor SRPŠ

* byl schválen členský příspěvek ve výši 200 Kč na žáka

* další informace jsou uvedeny v dokumentech k nahlédnutí:

Výroční zpráva hospodaření za školní rok 2021/2022

Zápis z členské schůze SRPŠ dne 10.11.2022

 

Děkujeme za peněžité i věcné dary sponzorům a rodičům, které nám poskytli ve školním roce 2020/2021. Ceníme si Vaší pomoci při organizování akcí a uvítáme Vaší spolupráci v letošním školním roce 2021/2022.

Dokumenty k nahlédnutí:

(75kb)
(601kb)
(599kb)
(69kb)
(53kb)
(535kb)
(585kb)
(391kb)
(310kb)
(99kb)
(263kb)
(61kb)
(373kb)
(554kb)
(382kb)
(361kb)
(340kb)
(47kb)
(123kb)
(388kb)
(149kb)
(98kb)
(17kb)
(43kb)
(107kb)
(145kb)
(110kb)