Školní speciální pedagog

Mgr. Iva Lysková (lyskova@zsvendryne.cz)

 
Konzultační hodiny:
pro rodiče - každý čtvrtek od 13:00 hod do 15:0 hod nebo po telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě


Co je náplní mé práce:
výuka předmětů speciální péče,
pedagogická intervence,
metodická pomoc pedagogům,
konzultace se zákonnými zástupci,
konzultace pro žáky s výukovými obtížemi,
spolupráce s odbornými pracovišti (PPP, SPC apod.),
spolupráce v rámci Školního poradenského pracoviště.
 
Kdy se na mne můžete obrátit:
věnujete přípravě na výuku velké úsilí a výsledky se nedostavují
vaše dítě čte s obtížemi, zaměňuje písmena, vynechává je,  nerozumí obsahu textu, nedokáže samostatně přečíst zadání v jednotlivých úkolech
psaní vyžaduje velké úsilí a nedaří se zvládat psát čitelným způsobem
při psaní má dítě potíže s interpunkcí - vynechává tečky, čárky
vaše dítě má obtíže v matematice, nedokáže se zorientovat v  základech