Výchovný poradce

 
Mgr. Alena Bazgierová (bazgierova@zsvendryne.cz)
  

Konzultační hodiny:

pro rodiče - každý čtvrtek od 14:00 hod do 15:30 hod nebo po telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě
 
Veškeré informace ohledně přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024 najdete na těchto stránkách:

http://zsvendryne.cz/content/MSMT_prijimaci_rizeni__pro_2023-2024.pdf

Co je náplní mé práce:

Kariérové poradenství pro žáky a jejich rodiče/zákonné zástupce,
koordinace a administrativa při podávání přihlášek na střední školy,
pomoc rodičům/zákonným zástupcům při podávání odvolání proti nepřijetí na SŠ,
pořádání exkurzí na střední školy a do vybraných provozů,
spolupráce s dalšími institucemi (Úřad práce, Pedagogicko-psychologická poradna, OSPOD apod.),
spolupráce v rámci Školního poradenského pracoviště.

Dokumenty k nahlédnutí:
(14kb)
(343kb)

Webové stránky k volbě povolání: