Sbor ZŠ Vendryně

Vedení školy
Mgr. Bohuslava Burá - ředitelka školy (bura@zsvendryne.cz)
Mgr. Olga Humpolcová - zástupkyně ředitelky (humpolcova@zsvendryne.cz)
Mgr. Simona Lačíková - zástupkyně ředitelky (lacikova@zsvendryne.cz)
 
Učitelé 1. stupně
Mgr. Lenka Rusz - třídní učitelka 1.A
Mgr. Kateřina Dudová - třídní učitelka 1.B
Mgr. Simona Lačíková - třídní učitelka 2.A
Mgr. Radmila Močkořová - třídní učitelka 2.B 
Mgr. Iva Kukutschová - třídní učitelka 3.A
Mgr. Petra Kukuczková - třídní učitelka 3.B
Mgr. Alžběta Szwarcová - třídní učitelka 4.A
Mgr. Martina Lohnová - třídní učitelka 4.B
Mgr. Dagmar Chodurová - třídní učitelka 5.A
Mgr. Lucie Haltofová - třídní učitelka 5.B 
Mgr. Iva Lysková - speciální pedagog
Veronika Čmielová - učitelka
Daniela Adámková - asistentka pedagoga
Ing. Lucie Mencnarowská - asistentka pedagoga
Eva Wojnarová - asistentka pedagoga
Mgr. Petra Křikavová - nyní na rodičovské dovolené

Učitelé 2. stupně
Mgr. Marie Kolářová - třídní učitelka 6. A
Mgr. Erika Pietaková - třídní učitelka 6. B
Mgr. Lucie Bocková - třídní učitelka 7.A 
Mgr. Jana Danyśová - třídní učitelka 7.B
Mgr. Marcela Michalková - třídní učitelka 8.A
Mgr. Jiří Krhut - třídní učitel 8.B
Mgr. Jaromír Humpolec - třídní učitel 9.A
Mgr. Jan Lubojacki - třídní učitel 9.B
Mgr. Alena Bazgierová - výchovná poradkyně
Mgr. Danuta Kantorová
Mgr. Eva Rezková
Mgr. Dagmar Dänemarková
Martina Kavuliaková  - asistentka pedagoga


Školní družina
Marcela Loimi - vychovatelka - vedoucí školní družiny
Andrea Szlibnerová - vychovatelka
Karin Martynková - vychovatelka
Bc. Jana Heczková - vychovatelka

Provozní pracovníci
Zdeňka Czyžová - sekretářka
Lydie Černeková - školnice
Dagmar Čechmánková - uklízečka
Eva Kuffová - uklízečka
Lenka Sikorová - uklízečka
Pavlína Heráková - uklízečka
Jiří Čmiel - údržbář
Školní jídelna
Renáta Kohutová - vedoucí školní jídelny
Libuše Mitrengová - hlavní kuchařka
Marta Borská - kuchařka
Jolana Cieslarová - pracovnice provozu
Marie Jalovičorová - pracovnice provozu
Marcela Šestáková - pracovnice provozu
Jarmila Hermanová - pracovnice provozu