• ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ

Příjetí k základnímu vzdělávání - přehled vyřízených žádostí

Vážení rodiče,
v přiloženém souboru naleznete seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

(424kb)

OZNÁMENÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.STUPNĚ ZŠ O ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY.

1. Příchod do školy je pro všechny žáky stanoven na 7:35 a žáci dle jednotlivých skupin budou čekat na příchod vyučujícího u těchto vchodů:
1. třídy – stará budova, vchod od cesty
2. třídy – hlavní vchod školy od obce
3. třídy – vchod (únikový východ u modulových tříd) do spojovacího krčku mezi školami u obecního úřadu
4. třídy – vchod od školní jídelny
5. třídy – vchod do školních šaten ze strany od školního hřiště
Žáci musí mít zakrytá ústa a dodržovat mezi sebou rozestupy.
Vstup do školní budovy je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
 
2. Konec vyučování a odchod domů je pro všechny žáky stanoven na 12:45. Žáci školu opouštějí vchodem, kterým do školy přišli. Tento čas odchodu neplatí pro žáky, kteří zůstávají ve školních skupinách déle (dle nahlášení při odevzdávání čestného prohlášení), nejpozději však do 15:00 hod.
 
3. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky, každý žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky.
 
4. Během dopolední práce skupin žáci rovněž v předem stanoveném harmonogramu poobědvají. Pokud žákům hradíte obědy hotově a chcete, aby dítě navštěvovalo školní jídelnu, je stravné nutno uhradit do pátku 22. května.
 
5. Rozvrh hodin a práci v jednotlivých skupinách se řídí pokyny jednotlivých třídních učitelů daného ročníku. Výuka tělesné výchovy není povolena, je doporučen pouze pobyt venku v areálu školy. Děti musí mít i v této situaci nasazenou roušku.

ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA ZA DRUHÉ POLOLETÍ ROKU 2019/2020

Na základě vyhlášky 211/2020 Sb.  ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 stanovuje ředitelka školy  tento postup pro získávání podkladů pro hodnocení vzdělávání a vlastní hodnocení na vysvědčení.
1. POSTUP PRO PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ
 • Práci žáků v rámci vzdělávání na dálku hodnotit primárně slovně.
 • Práce, které jsou zaměřeny především na opakování dříve získaných vědomostí a jejich procvičování, je možno hodnotit známkou.
 • Slovně hodnotit dovednost žáků učit se samostatně a pracovat se zpětnou vazbou učitele 
2. DOPORUČENÍ  PRO ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ
Při závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku zohlednit:
 • Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (do 11.3.2020)
 • Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku.
 • Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávání formou školních skupin (po 25.5.2020)
 • Podpůrně hodnocení výsledků za první pololetí
Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit:
 • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.
 • Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání a její výsledky.
 • Četbu související se zadanými úkoly.
 • Portfolia žáků, případně další podklady, které umožnily žákům sebehodnocení.
 • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s nimi.
 • Zvládnutí komunikace s vyučujícími. 
3. PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Uplatní se stávající úprava o organizaci školního roku. Přesný postup pro předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Konkrétní způsob a termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy. 

VYSVĚDČENÍ Z TOHOTO POLOLETÍ SE NEBUDE VYHODNOCOVAT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A NEBUDE ANI SOUČÁSTÍ DOKUMENTŮ PŘIKLÁDÁNÝCH K PŘIHLÁŠCE.

Harmonogram událostí

Nebyla nalezena žádná shoda....

   duben 2020
poútstčtsone
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   


VIZE ŠKOLY

Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní obyvatelé obce ji budou pravidelně navštěvovat a podporovat.

Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit.

Důraz při získávání základního vzdělání klademe především na rozvoj čtenářské gramotnosti jako prostředku celoživotního učení, výuce cizích jazyků a matematické gramotnosti. Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, budou mít touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k přírodě. Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí života školy.

Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí ke zlepšení školy. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou.


Nebyla nalezena žádná shoda....

   duben 2020
poútstčtsone
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30