• ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ

Elektronická přihláška k zápisu

Elektronická přihláška k zápisu bude zpřístupněna od 20. března 2023 od 8:00 hod do 10. dubna 2023 na následujícím odkaze:


Při vyplňování formuláře si zkontrolujte svou emailovou adresu, na kterou následně obdržíte potřebné dokumenty a informace k zápisu. V případě potíží nás neváhejte kontaktovat.
 
Mgr. Olga Humpolcová, ZŘ

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 -2024

Zápis dětí narozených  v termínu od 1.9.2016 do 31.8.2017 proběhne  11.4.2023 a 12.4.2023.
 
Pro zápis k základní školní docházce bude využit systém elektronické registrace k zápisu.
 
Aplikace  elektronického přihlášení  a výběru termínu osobní návštěvy školy  bude spuštěna 20.3.2023 na webových stránkách školy: www. zsvendryne.cz

V rámci elektronického přihlášení provedete zároveň eregistraci, při které  Vám budou sděleny všechny podrobnosti týkající se odevzdání žádosti o přijetí k základní školní docházce a případného odkladu školní docházky. 

Pořadí při elektronické registraci není kritériem pro přijetí žáka. Registrace nám usnadní administrativu a zároveň vygeneruje registrační číslo pro zveřejnění v seznamu přijatých žáků. 

Mgr. Bohuslava Burá, ŘŠ  
 
KRITÉRIA PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
1. Věk, školní zralost. Povinnost přihlásit dítě do školy vyplývá z § 36 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
2. Přijetí dětí, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky. 
3. Děti s trvalým pobytem ve Vendryni a Vendryni Záolší.
4. Děti, jejichž trvalý pobyt není v obci Vendryně, ale školu již navštěvuje jejich starší sourozenec.
5. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mimo spádovou oblast Vendryně.

Den otevřených dveří

Upozornění pro rodiče !!!

Vážení rodiče, drazí učitelé, 
vzhledem k tragickým událostem spojeným s napodobením rizikové výzvy blackout challenge (samostatné/vzájemné škrcení až do bezvědomí) připravili lektoři z webu e-bezpečí pro rodiče, pedagogy a další dospělé zájemce na příští týden tematický stream: Nebezpečné výzvy (challenge), který povedou zkušení lektoři doc. Kamil Kopecký a doc. René Szotkowski.
Tento stream je zdarma.
Bude se konat 23. března 2023 od 16:30 – 18:00
Přihlašovat se můžete prostřednictvím našeho webu: https://e-bezpeci.cz/stream/ 

S pozdravem. nprap. Bc. Vladimíra Faferková
vrchní inspektor+420 974 732 209

vladimira.faferkova@pcr.czKRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence
Špálova 820/3
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

   

Školní ples

Děkuji všem rodičům a přátelům školy za úspěšnou organizaci školního plesu.
 
 
Mgr. Bohuslava Burá, ŘŠ
 
GALERIE Ples SRPŠ 2023

Čtenářská výzva

Čtenářská výzva
Pro všechny nadšené čtenáře vyhlašujeme čtenářskou výzvu. Výzva probíhá od ledna do konce března 2023. Zúčastnit se může každý žák ZŠ Vendryně. Tvým úkolem je přečíst alespoň 4 knihy na 1. stupni a 6 knih na druhém stupni z dané výzvy a vyplnit hrací kartu. Po splnění výzvy a odevzdání hrací karty (do konce března 2023) proběhne vyhodnocení a vyhlášení vítězů. Pokud máš zájem se zúčastnit – požádej učitele českého jazyka o hrací kartu. Jedna konkrétní kniha z výzvy může být zapsána na hrací kartě  jen jednou. Tvou největší výzvou je přečíst do konce března všech 10 knih dle zadání. Snažíš se načíst co nejvíce knih z výzvy, ale minimum je 4 knihy na prvním stupni a 6 knih na druhém stupni. Do karty zapisuješ ty knihy, které přečteš od ledna do března 2023, ne ty, které už máš přečtené v předchozím období. Pro úspěšné čtenáře, kteří splní výzvu, máme hodnotné odměny.
Těšíme se na všechny zúčastněné !!!

Popela nepřijímá lepenky kartonu.

Vážení rodiče,
v rámci sběru papíru je dočasně zastaven příjem a odvoz některých druhů papíru,
konkrétně lepenky (kartonu).
Tento druh papíru tedy, prosím, do školy nenoste.

Děkujeme za pochopení.

Soutěž s panem Popelou

Vážení rodiče,
letos opět sbíráme ve škole papír určeny k recyklaci. Úkolem je během školního roku nasbírat co největší množství papíru, který bude vykupován za smluvené ceny. Po termínu uzávěrky bude vyhodnoceno a odměněno celkem 50 nejlepších škol v ČR. Získané prostředky věnujeme na nákup učebních pomůcek a odměn pro nejlepší sběrače.
Papír přijímáme svázaný provázkem, nebo v kartonových krabicích počínaje dnem 15.9. 2022 každý čtvrtek od 7.00 do 7.45.
Děkujeme, že vám stav životního prostředí není lhostejný.

Ocenění žáků

Na podzim roku 2021 se žáci 6. tříd zapojili do projektu Národního testování.  Ema Bocková a David Kroliczek (oba 6. B)  dosáhli z českého jazyka těch nejlepších výsledků v rámci celého Moravskoslezského kraje.
Blahopřejeme a přejeme hodně dalších studijních výsledků.

Harmonogram událostí

31.10.2022 - 9:00 - Exkurze do knihovny v Třinci pro žáky 1.B

Místo konání: Třinec

   říjen 2022
poútstčtsone
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      


VIZE ŠKOLY

Chceme být školou, kde se žáci učí toleranci a vzájemné úctě. Učitelé jsou   otevřeni novým podnětům a vzdělání zaměřují na kritické myšlení a čtenářství.

V návaznosti na náš cíl vzdělávání vnímáme, že je důležité, abychom u žáků rozvíjeli schopnosti řešit problémy a argumentovat.  K tomu budeme využívat nástroje jako je práce s různými typy textů, práce s chybou a formativní působení na žáka.

Výchovu a vzdělání chceme uskutečňovat tak, aby žáci naší školy mohli své poznatky a dovednosti zužitkovat v běžném životě.  Učitel pracuje v prostředí, které podporuje kolegiální učení, otevřenou komunikaci a radost ze své práce.

   říjen 2022
poútstčtsone
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30