Kroužky a zájmová činnost

školní rok 2022/2023

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024: 
 
Basketbal - pro žáky 1. - 4. tříd - pátek od 15:00 hod do 16:00 hod - začátek od 15.9. 2023
Keramický kroužek - pro žáky 1. - 5. tříd - v úterý a čtvrtek od 13:30 hod do 15:00 hod - Mgr. Kristina Mainková (od 3.10.2023)
Miniházená - pro žáky 1. - 3. tříd - v pondělí od 7:00 hod do 7:40 hod -  Mgr. Lucie Haltofová (od 2.10.2023)
Miniházená - pro žáky 4. - 5. tříd - v pátek od 7:00 hod do 7:40 hod -  Mgr. Lucie Haltofová (od 6.10.2023)
Šachový kroužek - v pondělí od 13:00 hod do 14:00 hod  (říjen - květen) - Martin Fargač
Přírodovědný kroužek - pro žáky 6. - 8. tříd - každé sudé úterý od 14:00 hod do 16:00 hod - Mgr. Eva Rezková, Mgr. Danuta Kantorová - od října
Kroužek badatelské vědy - pro žáky školní družiny 3. - 5. tříd - ve středu od 13:00 hod do 14:30 hod - Mgr. Olga Humpolcová, Mgr. Iva Lysková (od 11.10.2023)
 
Nabídka kroužků bude průběžně doplňována.
 

Žáci školy pod vedením p. uč. Bocková a p. uč. Lenky Rusz budou vydávat školní časopis.

Všichni žáci školy si mohou vypůjčit knihy každé úterý od 13:00 hod do 13:45 hod u p. uč. Kukuczková nebo p. uč. Lačíkové.

Náboženství - V letošním školním roce nabízíme výuku katolického a evangelického náboženství, termíny si dohodnou vyučující se žáky. Výuka bude zahájena v měsíci září.

Soukromá ZUŠ Třinec - denně, informace od ZUŠ TUTTI MUSIC Třinec