Organizace školního roku

Školní rok 2023/2024

Harmonogram hlavních akcí

Začátek školního roku: pondělí 4. září 2023

Konec 1. pololetí:  středa 31. ledna 2024

Konec 2. pololetí:  pátek 28. června 2024


Prázdniny

Podzimní:  čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční: sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024 (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)

Pololetní:  pátek 2. února 2024

Jarní:  pondělí 12. února 2024 - pátek 16. února 2024

Velikonoční:  čtvrtek 28. března 2024

Hlavní prázdniny:  od soboty 29. června 2024 - do neděle 1. září 2024

Ředitelské volno: pátek 29. září 2023


Termíny pedagogických rad

Zahajovací pedagogická rada:  pondělí 28. srpna 2023 a pátek 1. září 2023

1. čtvrtletí:  čtvrtek 2. listopadu 2023

1. pololetí:  čtvrtek 18. ledna 2024

3. čtvrtletí:  čtvrtek 18. dubna 2024

Závěrečná pedagogická rada:  čtvrtek 20. června 2024


Informace o prospěchu a chování

Třídní schůzky + plenární schůze SRPŠ: čtvrtek 2. listopadu 2023

Třídní schůzky - konzultace:  čtvrtek 11. ledna 2024

Třídní schůzky - konzultace:  čtvrtek 18. dubna 2024

Závěrečné konzultace:  čtvrtek 6. června 2024

Konzultace jsou přednostně určeny pro rodiče žáků s výukovými a výchovnými potížemi.


Humanitární den

V průběhu školního roku proběhnou dva humanitární dny: září 2023 a duben 2024 (termín bude upřesněn).

 

Adaptační pobyt

Uskuteční se pro žáky 6. tříd od 6. září 2023 do 8. září 2023 na horské chatě Kozubová v Beskydech.


Lyžařský výchovně výcvikový kurz

Uskuteční se pro přihlášené žáky 8. tříd v termínu od 26. února do 1. března 2024 v Istebné.

 

Turistický kurz

Kurz bude určen žákům sedmých ročníků, proběhne 13. května 2024 do 17. května 2024 v lokalitě Staré Hamry. 

 

Škola v přírodě

Proběhne na jaře roku 2024 pro žáky 3. a 4. tříd, termín a cena bude upřesněna.


Další plánované akce:

Projektový den napříč školou - 20. listopadu 2023 

Velikonoční dílny - 21. března 2024 

Den otevřených dveří - 26. března nebo 27. března 2024 - termín bude upřesněn

Zápis do 1. třídy - 3. dubna a 4. dubna 2024

Zahradní slavnost - 22. června 2024

Závěrečné prezentace žáků 9. třídy - 27. června 2024Konzultační hodiny ředitele školy

po telefonické domluvě

 

Konzultační hodiny preventisty sociálně - patologických jevů

Mgr. Jan Lubojacki (1. stupeň)

pro rodiče - každý čtvrtek od 13:00 hod do 15:00 hod po předchozí telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě
 

Mgr. Jiří Krhut (2. stupeň)

pro rodiče - každý čtvrtek od 13:30 do 14:30 hod po předchozí telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Mgr. Alena Bazgierová

pro rodiče -každý čtvrtek od 14:00 hod do 15:30 hod nebo po telefonické domluvě

pro žáky - individuálně po domluvě

 

Konzultační hodiny třídních učitelů a ostatních pedagogů

Dle telefonické domluvy v odpoledních hodinách.