Organizace školního roku

Školní rok 2019/2020

Harmonogram hlavních akcí

 

Začátek školního roku: pondělí 2. září 2019

Konec 1. pololetí: pátek 31. ledna 2020

Konec 2. pololetí: úterý 30. června 2020


Prázdniny

Podzimní: úterý 29. října a středa 30. října 2019

Vánoční: pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2020 (vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)

Pololetní: pátek 31. ledna 2020

Jarní: 24. února 2020 - 1. března 2020

Velikonoční: čtvrtek 9. dubna 2020

Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020


Termíny pedagogických rad

Zahajovací pedagogická rada: úterý 27. srpna 2019

1. čtvrtletí: čtvrtek 14. listopadu 2019

1. pololetí: pondělí 27. ledna 2020

3. čtvrtletí: čtvrtek 16. dubna 2020

Závěrečná pedagogická rada: pondělí 22. června 2020


Informace o prospěchu a chování

Třídní schůzky + plenární schůze SRPŠ: čtvrtek 14. listopadu 2019

Třídní schůzky - konzultace: čtvrtek 9. ledna 2020

Třídní schůzky - konzultace: čtvrtek 16. dubna 2020

Závěrečné konzultace: čtvrtek 4. června 2020

Konzultace jsou přednostně určeny pro rodiče žáků s výukovými a výchovnými potížemi.


Humanitární den

V průběhu školního roku proběhnou dva humanitární dny v podzimním a jarním termínu (bude upřesněno).

 

Adaptační pobyt

Proběhne od 9. září do 11. září 2019 pro žáky 6. tříd na chatě Studeničné v Beskydech.


Lyžařský výchovně výcvikový kurz

Uskuteční se pro žáky 7. třídy od 13. ledna do 17. ledna 2020 na chatě Severka v Beskydech. Cena bude upřesněna.


Škola v přírodě

Pro žáky 3. a 4. tříd v jarním termínu (bude upřesněno).

 

Další plánované akce:

Zápis do 1. třídy - 6. dubna a 7. dubna 2020

Školní ples - 18. ledna 2020

Zahradní slavnost - 30. května 2020

Závěrečné prezentace žáků 9. třídy - 25. června 2020

Ředitelské volno - 29. června a 30. června 2020


Konzultační hodiny ředitele školy

po telefonické domluvě

 

Konzultační hodiny preventisty sociálně - patologických jevů

Mgr. Jan Lubojacki (1. stupeň)

pro rodiče -  každá pátek od 14:00 hod do 14:45 hod nebo po telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě
 

Mgr. Jiří Krhut (2. stupeň)

pro rodiče - každý čtvrtek od 13:30 hod do 14:30 hod po předchozí telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Mgr. Alena Bazgierová

pro rodiče - každé pondělí od 13:00 hod do 14:00 hod nebo po telefonické domluvě

pro žáky - individuálně po domluvě

 

Konzultační hodiny třídních učitelů a ostatních pedagogů

Dle telefonické domluvy v odpoledních hodinách.