Sbor ZŠ Vendryně

Vedení školy
Mgr. Bohuslava Burá - ředitelka školy (bura@zsvendryne.cz)
Mgr. Olga Humpolcová - zástupkyně ředitelky (humpolcova@zsvendryne.cz)

 
Učitelé 1. stupně
Mgr. Alžběta Szwarcová - třídní učitelka 1.A
Mgr. Martina Lohnová - třídní učitelka 1. B
Mgr. Dagmar Chodurová - třídní učitelka 2.A
Mgr. Petra Kukuczková - třídní učitelka 2.B 
Mgr. Lenka Rusz - třídní učitelka 3.A
Mgr. Kateřina Dudová - třídní učitelka 3.B
Mgr. Simona Lačíková - třídní učitelka 4.A
Mgr. Radmila Močkořová - třídní učitelka 4.B
Mgr. Iva Kukutschová - třídní učitelka 5.A
Mgr. Lucie Haltofová - třídní učitelka 5.B
Mgr. Iva Lysková - speciální pedagog
Daniela Mrázová - asistentka pedagoga
Mgr. Dana Kajzarová - nyní na mateřské dovolené
Mgr. Petra Křikavová - nyní na rodičovské dovolené

Učitelé 2. stupně
Mgr. Jaromír Humpolec - třídní učitel 6.A
Mgr. Jan Lubojacki - třídní učitel 6.B
Mgr. Dagmar Dänemarková - třídní učitelka 7.A
Mgr. Marie Kolářová - třídní učitelka 7.B
Mgr. Lucie Bocková - třídní učitelka 8.A
Mgr. Danuta Kantorová - třídní učitelka 8.B
Mgr. Jiří Krhut - třídní učitel 9. třídy
Mgr. Alena Bazgierová - výchovná poradkyně
Mgr. Jana Danyśová 
Mgr. Eva Rezková
Mgr. Erika Pietaková
Mgr. Marcela Michálková
Dagmar Motyková - asistentka pedagoga

Školní družina
Marcela Loimi - vychovatelka - vedoucí školní družiny
Andrea Szlibnerová - vychovatelka
Karin Martynková - vychovatelka
Mgr. Danuta Kantorová - vychovatelka
Bc. Jana Heczková - nyní na rodičovské dovolené

Provozní pracovníci
Zdeňka Czyžová - sekretářka
Lydie Černeková - školnice
Lenka Sikorová - uklízečka
Uršula Kawuloková - uklízečka
Lydie Pavlusová - uklízečka
Jiří Čmiel - údržbář
Školní jídelna
Renata Filipková - vedoucí školní jídelny
Lenka Martynková - hlavní kuchařka
Libuše Mitrengová - kuchařka
Marta Borská - pracovnice provozu
Marie Jalovičorová - pracovnice provozu
Marcela Šestáková - pracovnice provozu