Školní metodik prevence

 

Mgr. Jan Lubojacki (pro 1. stupeň) - email: lubojacki@zsvendryne.cz

Konzultační hodiny:

pro rodiče - každý čtvrtek od 13:00 hod do 15:00 hod po předchozí telefonické domluvě

pro žáky - individuálně po domluvě


Mgr. Jiří Krhut (pro 2. stupeň) - email: krhut@zsvendryne.cz

Konzultační hodiny:

pro rodiče - každý čtvrtek od 13:30 hod do 14:30 hod po předchozí telefonické domluvě
pro žáky - individuálně po domluvě

 

Co je náplní mé práce:

tvorba a realizace Preventivního programu školy,

tvorba a aktualizace Krizového plánu školy,

sledování klimatu ve třídách,

zajišťování preventivních programů,

facilitace při jednáních,

mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů,

spolupráce s dalšími institucemi,

spolupráce v rámci Školního poradenského pracoviště.

Dokumenty k nahlédnutí:

(12kb)
(21kb)
(379kb)
(383kb)
(371kb)
(363kb)
(12kb)
(36kb)
(80kb)
(1735kb)
(585kb)
(783kb)
(210kb)
(220kb)
(126kb)
(23kb)
(32kb)
(19kb)
(28kb)
(51kb)
(425kb)