Zápis do první třídy

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,
v přiloženém souboru ZDE naleznete výsledky zápisu pro nadcházející školní rok 2024/2025.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024 -2025

Zápis dětí narozených  v termínu od 1.9.2017 do 31.8.2018 proběhne  3.4.2024 a 4.4.2024.
 
Pro zápis k základní školní docházce bude využit systém elektronické registrace k zápisu.
 
Aplikace elektronického přihlášení  a výběru termínu osobní návštěvy školy bude spuštěna od 1.3.2024 do  31.3.2024 na odkaze:
 
V rámci elektronického přihlášení provedete zároveň e-registraci, při které  Vám budou sděleny všechny podrobnosti týkající se odevzdání žádosti o přijetí k základní školní docházce a případného odkladu školní docházky. 
 
Pořadí při elektronické registraci není kritériem pro přijetí žáka. Registrace nám usnadní administrativu a zároveň vygeneruje registrační číslo pro zveřejnění v seznamu přijatých žáků. 
 
Mgr. Bohuslava Burá, ŘŠ  
 
KRITÉRIA PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
1. Věk, školní zralost. Povinnost přihlásit dítě do školy vyplývá z § 36 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
2. Přijetí dětí, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky. 
3. Děti s trvalým pobytem ve Vendryni a Vendryni Záolší.
4. Děti, jejichž trvalý pobyt není v obci Vendryně, ale školu již navštěvuje jejich starší sourozenec.
5. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mimo spádovou oblast Vendryně.