Oznámení - zkrácení provozní doby

Vážení rodiče,
 
v pátek 29. března 2019 bude provoz školní družiny ukončen v 15:00 hod.
 
Děkujeme za pochopení.
 

Oznámení - Den otevřených dveří

Vážení rodiče,
 
ve čtvrtek 28.3. a v pátek 29.3. od 8:00 do 12:00 Vás srdečně zveme k návštěvě školy u příležitosti Dne otevřených dveří.
 
S průvodci můžete projít celou školu a také máte možnost navštívit výuku svého syna/dcery.
 
Za kolektiv Mgr. Bohuslava Burá, ŘŠ

Pozvánka na seminář

VIZE ŠKOLY

Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní obyvatelé obce ji budou pravidelně navštěvovat a podporovat.

Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit.

Důraz při získávání základního vzdělání klademe především na rozvoj čtenářské gramotnosti jako prostředku celoživotního učení, výuce cizích jazyků a matematické gramotnosti. Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, budou mít touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k přírodě. Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí života školy.

Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí ke zlepšení školy. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou.