Oznámení

Vážení rodiče a žáci,
 
školní čipy je možno vrátit do 30. června 2019 vedoucí školní jídelny Renátě Filipkové. Od 1. července 2019 se čipy stávají majetkem žáků.
 
V době letních prázdnin bude sekretariát školy otevřen:
1. července - 15. července   od 8:00 hod do 13:00 hod
19. srpna - 31. srpna   od 8:00 hod do 13:00 hod
 
Přejeme Vám krásné slunečné léto a ničím nerušenou dovolenou.
 
Olga Humpolcová, ZŘ
 

Adaptační pobyt pro budoucí žáky 6. ročníku - informace

Vážení rodiče.

Naše škola pořádá každoročně pro žáky 6. ročníku adaptační pobyt na chatě na Studeničném. Pro Vaše děti se bude konat ve dnech 9. - 11. září 2019, cena je 850 Kč. Je možno zaplatit v hotovosti na sekretariátu školy nebo převodem na účet:

101055449/0300, var. symbol - prvních 6 čísel rodného čísla, do poznámky uveďte jméno dítěte, adaptační pobyt (do 6. 9. 2019).

Bližší informace dostanou děti na začátku školního roku a budou vyvěšeny na webových stránkách školy v druhé polovině srpna.

Mgr. Bazgierová Alena, vých. poradce, ZŠ Vendryně


VIZE ŠKOLY

Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní obyvatelé obce ji budou pravidelně navštěvovat a podporovat.

Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit.

Důraz při získávání základního vzdělání klademe především na rozvoj čtenářské gramotnosti jako prostředku celoživotního učení, výuce cizích jazyků a matematické gramotnosti. Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, budou mít touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k přírodě. Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí života školy.

Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí ke zlepšení školy. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou.